Podratçının Maşın və Avadanlıqların Sığortası

Can rahatlığı bir sığorta müqaviləsi addımındadır

Podratçının Maşın və Avadanlıqların Sığortası

Bu sığorta növü dəyəri yüksək olan və eyni zamanda zədələnmə riski də yüksək olan çətin şəraitdə istifadə olunan xüsusi maşın və avadanlıqların istifadəçilərini və sahiblərini qorumaq üçün yaradılmışdır.

Əgər siz avadanlıq sahibisinizsə və ya avadanlığı icarəyə verirsinizsə və ya icarəyə alırsınızsa, bu sığorta növü Sizi sığorta hadisələri nəticəsində avadanlıqların zədələnməsi ilə bağlı gözlənilməz xərclərdən qoruyacaq.

Aşağıdakı sahələrdə istifadə olunan özüyeriyən və ya daşınan xüsusi avadanlıqları, maşınları, mexanizmləri sığortalaya bilərsiniz:

Aşağıdakı sahələrdə istifadə olunan özüyeriyən və ya daşınan xüsusi avadanlıqları, maşınları, mexanizmləri sığortalaya bilərsiniz:

  • Tikinti
  • Mədənçilik
  • Ağac kəsimi
  • Kənd təsərrüfatı və s.
Sığortalanmış risklər:

Sığortalanmış risklər:

  • Yanğın, ildırım, məişət qazının partlaması, uçan cisimlər və ya onların hissələrinin xüsusi avadanlıqların üzərinə düşməsi
  • Müxtəlif xarakterli təbii fəlakətlər: vulkan püskürmələri, yeraltı yanğınlar, sürüşmələr, dolu, zəlzələlər, çökmələr, tufanlar, sellər, qasırğalar, daşqınlar
  • Üçüncü şəxslərin qərəzli qeyri-qanuni hərəkətləri: soyğunçuluq, quldurluq, oğurluq, avadanlıqların qəsdən məhv etməsi və ya zədələnməsi
  • Toqquşma, aşma, maneəyə dəymə, avadanlıqların hündürlükdən düşməsi
  • Xüsusi texnikanın daşınması zamanı məhv olması və ya zədələnməsi
  • Qaydalar və Sığorta Müqaviləsi ilə istisna edilməyən hər hansı digər gözlənilməz və qəfil hadisələr

Müraciət forması

Müraciətiniz qəbul olundu
+994