Yük sığortası

Yük sığortası

A-Qroup ilə mallarınız daşımaların bütün mərhələlərində etibarlı şəkildə qorunacaq

Məsuliyyət sığortası

Məsuliyyət sığortası

Şirkətinizi qorumaq bizim məqsədimizdir

Fərdi qəza sığortası

Fərdi qəza sığortası

Fərdi qəza sığortasını əldə edin və özünüzü gözlənilməz xərclərdən qoruyun

Tikinti-montaj risklərin sığortası

Tikinti-montaj risklərin sığortası

Тikinti, təmir, yenidənqurma, quraşdırma və s. ilə bağlı mümkün risklərdən hərtərəfli müdafiə

Podratçının Maşın və Avadanlıqların Sığortası

Podratçının Maşın və Avadanlıqların Sığortası

Can rahatlığı bir sığorta müqaviləsi addımındadır